Ông Trần Viết Huân

Chủ tịch CIO, CTO Sơn Kim GroupShare

Ông Trần Viết Huân