ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM

 • Gian hàng tiêu chuẩn

 • Diện tích: W3xD2xH2.5
 • 02 bàn, 02 ghế; 01 ổ điện; 01 Tivi; Đèn hắt
 • Backdrop (đơn vị tham gia cung cấp bản thiết kế)
 • 70.000.000 VNĐ
 • ĐĂNG KÝ
 • Dành cho Hội viên VINASA

  ĐĂNG KÝ SAU 30/4/2024
 • Diện tích: W3xD2xH2.5
 • 02 bàn, 02 ghế; 01 ổ điện; 01 Tivi; Đèn hắt
 • Backdrop (đơn vị tham gia cung cấp bản thiết kế)
 • 50.000.000 VNĐ
 • ĐĂNG KÝ