GIỚI THIỆU

Tech4Life là sự kiện chào mừng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2022. Đây là sự kiện thường niên, quy mô quốc gia và quốc tế, do VINASA và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2022.

Tech4Life giới thiệu các các sản phẩm, thiết bị, giải pháp công nghệ mới, trọng tâm là các công nghệ mới: AI, IoT, Blockchain, Metaverse, Nanotech, Web 3.0, Big data, In 3D, AR/VR, Cloud,… và ứng dung của các công nghệ này vào đời sống và công việc hàng ngày của mọi người dân và doanh nghiệp

Thời gian: 02 ngày 7-8/10/2022
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh