Ông Nguyễn Thế Nghị

Agile Coach, Trưởng đại diện Học viện Agile phía NamShare

Ông Nguyễn Thế Nghị