Ông Nguyễn Minh Trí

Giám đốc kinh doanh Vconnex miền NamShare

Ông Nguyễn Minh Trí