Ông Nguyễn Linh Nhân

CEO, Công ty Cổ phần Công nghệ OMIShare

Ông Nguyễn Linh Nhân