Ông George Choo

Chủ tịch, Hiệp hội Công nghệ thông tin & Truyền thông SingaporeShare

Ông George Choo