Ông Bùi Văn Trịnh

Phó Tổng Giám đốc của Deloitte Việt NamShare

Ông Bùi Văn Trịnh