Bà Nguyễn Trúc Vân

Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội thành phố Hồ Chí MinhShare

Bà Nguyễn Trúc Vân