Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Giám đốc Kinh doanh và Tư vấn chiến lược Giải pháp Y tế số, Tập đoàn IVI GroupShare

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh