Bà Đặng Thiên Kim

CEO & Co-Founder, Công ty TNHH Học viện GLOBISHShare

Bà Đặng Thiên Kim