Bà Võ Thị Trung Trinh

Phó Giám đốc, Sở Thông tin & Truyền thông TP. Hồ Chí MinhShare

Bà Võ Thị Trung Trinh