Mr. Francis Tuan Anh

Cố vấn cấp cao Công nghệ và Giải pháp, VMEDShare

Mr. Francis Tuan Anh