Mr. Vuong Quan Ngoc

Giám đốc Chuyển đổi số FPT DigitalShare

Mr. Vuong Quan Ngoc